ΤΟ KΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ (Κ.Α.ΜΕ.)

Το ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ (Κ.Α.ΜΕ.) είναι ένας Ελληνικός Μη Κυβερνητικός Οργανισμός (ΜΚΟ), που ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2002 από ομογενείς που κατάγονται από την Κωνσταντινούπολη και την Ίμβρο. Διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι πεπειραμένοι στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Το Κ.Α.ΜΕ. είναι πιστοποιημένο στην Διεύθυνση Υ.Δ.Α.Σ. του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών (Αριθ. Μητρώου ΥΔΑΣ: 148).
Οι ΣΤΟΧΟΙ του ΚΑΜΕ:

1- Η ανάληψη δράσης και η παροχή υπηρεσιών για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της Μεσογείου.
2- Η υλοποίηση προγραμμάτων που σκοπεύουν στην ανθρωπιστική και αναπτυξιακή συνεργασία μεταξύ των χωρών της Μεσογειακής λεκάνης και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών των περιοχών της Μεσογείου.
3- Η συνεργασία με επιχειρηματικά σχήματα, με σκοπό την προώθηση προγραμμάτων σε θέματα όπως η κοινωνική μέριμνα, η παιδεία, η επαγγελματική εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η περιβαλλοντική προστασία.
4- Η συνεργασία με σχετικά νομικά πρόσωπα για την υλοποίηση προγραμμάτων μεταξύ των χωρών της περιοχής της Μεσογείου, που στοχεύουν στην στήριξη των μειονεκτούντων ομάδων του πληθυσμού, στην τρίτη ηλικία και στη νέα γενιά.
5- Η συνεργασία με κάθε άλλο φορέα, με σκοπό την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών.
6- Η παροχή υπηρεσιών με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (πολυμέσα, διαδίκτυο) για την επίτευξη των παραπάνω
στόχων.

 

 

Ποιοί είμαστε
Ποιοί είμαστε
Το ΚΑΜΕ
Φορείς που έχουν συνεργαστεί με το ΚΑΜΕ
Προγράμμματα
Προγράμμματα
EUROPEAN SCHOOL OF VOLUNTEERING
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑ 21
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ
ΔΙΑΣΩΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΜΒΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
MARMARA EARTHQUAKE REHABILITATION
Cer@miC
Εργαλεία
Εργαλεία
Νέα - Ανακοινώσεις
Links
Επικοινωνία
 Αρχική σελίδα