ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ

Στόχος του έργου:

Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας της Ίμβρου (Gökçeada) μέσα από την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού ως συγκριτικού πλεονεκτήματος στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού. Αυτό πραγματοποιήθηκε με την παραγωγή σειράς ψηφιακών εργαλείων που αναδεικνύουν αυτόν τον ιδιαίτερο πολιτισμό καθώς και με την υλοποίηση σεμιναρίων για τον οικοτουρισμό και τον αγροτουρισμό:
• Ιστοσελίδα
• Ενημερωτικός Πολυμεσικός Ψηφιακός Δίσκος (DVD)
• Εκπαιδευτικός Ψηφιακός Δίσκος (DVD)
• Σύστημα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (E-learning)
• Ψηφιακός Τοπωνυμιακός-Ιστορικός-Πολιτιστικός χάρτης της Ίμβρου (έχουν καταγραφεί με σύγχρονες μεθόδους γεωπληροφορικής πάνω από 3.000 ελληνικά τοπωνύμια της Ίμβρου)

Το έργο προσανατολίσθηκε στην υποστήριξη της ανάπτυξης του ενδογενούς δυναμικού της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης (φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι, δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού, τεχνογνωσία, παράδοση), που είναι κρίσιμος παράγοντας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καθώς επίσης και στην ενθάρρυνση αντίστοιχων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Πατήστε εδώ για να επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο του έργου...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποιοί είμαστε
Ποιοί είμαστε
Το ΚΑΜΕ
Φορείς που έχουν συνεργαστεί με το ΚΑΜΕ
Προγράμμματα
Προγράμμματα
EUROPEAN SCHOOL OF VOLUNTEERING
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑ 21
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ
ΔΙΑΣΩΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΜΒΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
MARMARA EARTHQUAKE REHABILITATION
Cer@miC
Εργαλεία
Εργαλεία
Νέα - Ανακοινώσεις
Links
Επικοινωνία
 Αρχική σελίδα