«ΔΙΑΣΩΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΜΒΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» - ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ «ΑΡΧΕΙΟΥ ΙΜΒΡΟΥ», ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΙΜΒΡΟΥ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ «ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟΥ»

Στόχος του έργου:

H προβολή και αξιοποίηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ίμβρου ως συγκριτικού πλεονεκτήματος του τουρισμού με απώτερο στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας της Ίμβρου (Gökçeada)

Αυτό πραγματοποιήθηκε με την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:
Α) Επιλογή, Ταξινόμηση, Τεκμηρίωση, Μετάφραση και Ψηφιοποίηση του υλικού του «Αρχείου Ίμβρου» της Εταιρείας Μελέτης Ίμβρου και Τενέδου (ΕΜΙΤ)
Β) Συλλογή, Ταξινόμηση, Τεκμηρίωση των Τοπωνυμίων της Ίμβρου και τοποθέτησή τους επί του Ψηφιακού Χάρτη της Νήσου.
Γ) Πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων από το Πανεπιστήμιο του Τσανάκκαλε με θέμα τον πολιτιστικό-οικολογικό τουρισμό και τη δημιουργία Οικομουσείου.

Τα ψηφιακά παραδοτέα που αναπτύχθηκαν είναι τα παρακάτω:
• Ψηφιοποιημένο, Τεκμηριωμένο και Μεταφρασμένο Υλικό του Αρχείου Ίμβρου
• Σύστημα τεκμηρίωσης και Βάση Δεδομένων του Αρχείου Ίμβρου.
• Θησαυρός όρων του Αρχείου Ίμβρου
• Σύστημα διαχείρισης γνώσης για λειτουργία «Wikipedia»
• Ιστοσελίδα Αρχείου Ίμβρου


Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποιοί είμαστε
Ποιοί είμαστε
Το ΚΑΜΕ
Φορείς που έχουν συνεργαστεί με το ΚΑΜΕ
Προγράμμματα
Προγράμμματα
EUROPEAN SCHOOL OF VOLUNTEERING
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑ 21
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ
ΔΙΑΣΩΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΜΒΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
MARMARA EARTHQUAKE REHABILITATION
Cer@miC
Εργαλεία
Εργαλεία
Νέα - Ανακοινώσεις
Links
Επικοινωνία
 Αρχική σελίδα